Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Nostrifikační zkoušky

Přihlášky k nostrifikačním zkouškám

 • PRÁZDNINOVÝ PROVOZ:
  • od 29.6. do 25.8. škola NEZKOUŠÍ a NEVYŘIZUJE přihlášky k nostrifikační zkouškám.
  • V srpnu je možné se osobně přihlásit ke zkouškám pouze v těchto termínech:
  • čtvrtek 24.8. v 14:00 - 15:00 (kancelář 256 - Bílý)
  • pátek 25.8. v 14:00 - 15:00 (kancelář 256 - Bílý)
 • kdy a kde je možné se přihlásit k nostrifikačním zkouškám:
 • ve školním roce 2017 - 2018 budou zkoušky zahájeny od 13.9. 2017 

 • K nostrifikačním zkouškám ve školním roce 2017 - 2018 je možné se přihlašovat od 13.9. 2017 a to: 
   • Jitka Kmentová, ředitelka školy (ředitelna) osobně pouze  v konzultačních hodinách: úterý 16:30 - 17:30
   • konzultační hodiny v úterý 9.5. jsou zrušeny

   • Radek Bílý, zástupce ředitele (místnost 256) osobně pouze  v konzultačních hodinách:čtvrtek 13:00 - 14:00
   • konzultační hodiny ve čtvrtek  15.6. jsou zrušeny 
   • consulting hours on Thursday, 15/06 are canceled 
   • od 12.9. 2016 je také možné se přihlásit ke zkouškám přes email: reditelka@zatlanka.cz nebo: radek.bily@zatlanka.cz
   • pro přihlášení je potřeba zaslat oskenované usnesení MHMP.


  Přihlašování:

  Povinné dokumenty k přihlášce
  • originál usnesení magistrátu hlavního města Prahy
  • doklad totožnosti

  Žadatel má povinnost dostavit se na uvedenou školu nejpozději do 14 dnů od obdržení usnesení za účelem sjednání konkrétního data a času nařízené zkoušky.


  Omlouvání
  V případě, kdy se nemůžete dostavit k nostrifikační zkoušce (na kterou jste přihlášeni), je nutné se písemně omluvit minimálně 24 hodin dopředu. v opačném případě termín zkoušky propadá.
  email: radek.bily@zatlanka.cz 

  Omluva po zameškání stanoveného termínu nebude školou zohledňována – v závažných případech má žadatel možnost obrátit se přímo na odbor správních činností ve školství MHMP. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“.


  Forma zkoušení:
  Nostrifikační zkoušky probíhají v ústní i písemné podobě. V případě písemných zkoušek není možné využít služeb překladatele. Při písemné zkoušce je povolen pouze tištěný slovník. Zkoušky z matematiky a fyziky probíhají pouze písemnou formou.

  Pokud žadatel neuspěje z části nostrifikační zkoušky (jednotlivého předmětu), není důvod ve zkoušce dále pokračovat. V případě, že se žadatel ke zkoušce nedostaví, bude hodnocen slovem „NEPROSPĚL“, 


  Upozornění:
  Na základě rozhodnutí MHMP studenti, kteří podali žádost na magistrát po 1.1. 2014, mají pouze jeden řádný termín zkoušky. Opravné zkoušky u těchto žádostí nelze udělovat.

  Protokoly:
  O průběhu a výsledku nostrifikační zkoušky skládající se z několika předmětů bude pořizován pouze jeden protokol, který bude obsahovat všechny nezbytné údaje týkající se žadatele o uznání zahraničního vzdělání a jednotlivých předmětů. Protokol na magistrát doručí škola na které uchazeč vykonával zkoušky.

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup