Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


o projektech

září 2014

Inovace výuky přírodovědných a technických předmětů 2012-2014

V rámci Operačního programu Praha – Adaptabilita získala škola podporu na rozvoj a zavádění nových metod a forem práce do výuky se zaměřením na rozvoj přírodovědné, čtenářské a technické gramotnosti našich studentů.
Cílem projektu je připravit a použít metodiky k jednodenním projektům, rozšířit nabídku seminářů zaměřených na přírodní vědy a zásadním způsobem zlepšit vybavení školy technikou využívanou zejména k realizaci experimentů. Škola zakoupí moderní senzory užívané k měření fyzikálních, chemických a biologických veličin, dále zakoupí škola vybavení využitelné k realizaci experimentů v oblasti genetiky. V rámci projektu škola provede rekonstrukci přírodovědné učebny tak, aby získala zázemí pro realizaci všech výše zmíněných aktivit.
Doufáme, že se nám za podpory Operačního programu Praha – Adaptabilita podaří zvýšit úroveň přírodovědného a technického vzdělání našich žáků a že se podaří výuku pro žáky zatraktivnit.

další informace a materiály »

fotogalerie z projektů OPPA »

 

srpen 2013

Terénní škola ekologie 2013

S finanční podporou Magistrátu hl. m. Prahy proběhla v posledním srpnovém týdnu terénní škola ekologie pro učitele pražských středních škol. Pedagogové se zúčastnili celé řady exkurzí (krajinná ekologie, botanika, zoologie, mykologie, aj.), které se konaly v zachovalé oblasti Brd v blízkosti vojenského újezdu. Účastníci se blíže seznámili i s problematikou ochrany tohoto území v souvislosti s připravovaným zrušením vojenského managementu. Všem účastníkům děkujeme za příjemnou společnost, pracovní nasazení a vstřícnost, s jakou se podělili o své zkušenosti i materiály. 

fotodokumentace z projektu »

 

28. 11. 2011

Projekt Comenius 2010-2013

Podrobné informace o mezinárodním projektu Comenius najdete na adrese www.comeniusnazatlance.asp2.cz »

 

20. 4. 2011

Projekt "Německy mluvící Praha" 2008-2010

Podrobné informace o projektu naleznete zde: nemecky-mluvici-praha.doc

 

20. 4. 2011

Projekt 3V 2010-2011

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc se chýlí ke konci. Projekt přispěl k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách a naše gymnázium zapojilo jako pilotní škola. Pedagogové se podíleli na vytváření didaktických materiálů pro téma Pedologie a studenti testovali metodiku a hodnotili výstupy. Rozsáhlý didaktický materiál získal 1. místo v soutěži Nejkrásnější české knihy roku 2010 , které vyhlašuje Ministerstvo kultury České republiky a Památník národního písemnictví v Praze. Projekt byl přihlášen v kategorii Učebnice a didaktické pomůcky.

 

2010

3V - Vědě a výzkumu vstříc

V roce 2010 jsme se stali pilotní školou projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc, jehož hlavním cílem je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty a spolupráci mezi SŠ a VŠ a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.
Téma, na kterém pracují naši studenti, se týká vlivu vnějších faktorů na půdu.

fotografie

 

7. 9. 2009

Studenti mapovali dějiny školy

V rámci příprav oslav 125 let existence školy mapovalo 40 studentů 3. ročníku na výběrovém dějepisném semináři historii nejstaršího smíchovského gymnázia pod vedením prof. Radka Aubrechta. Během školního roku 2007/2008 dávali dohromady medailonky známých a úspěšných absolventů školy, sbírali informace o zajímavých událostech a hledali staré fotografie. Výsledkem jejich nesnadné práce pak bylo vydání reprezentativního almanachu, který se prodával během oslav v říjnu 2008 a v současné době je možno ho zakoupit na sekretaritu školy.

 

6. 9. 2010

Studentský projekt Německy mluvící Praha 2008-2010

Od září roku 2008 běží na škole jako součást výběrového dějepisného semináře pro 3. ročník projekt Německy mluvící Praha. Pod vedením prof. Radka Aubrechta mapují studenti životní osudy významných a zajímavých pražských Němců, dějiny různých německých spolků, divadel a univerzit. Ve školním roce 2009-2010 pak studenti shromažďovali informace a fotodokumentaci o památkách německé pražské architektury. Ve školním roce 2010-2011 pak budou studenti pokračovat v sestavování biografických hesel a navíc budou dokumentovat pomníky, pamětní desky a hroby významných pražských Němců. Cílem projektu je nejen se dozvědět něco o zaniklé menšině, ale také naučit se vyhledávat a zpracovávat inforamace.
Součástí projektu je také veřejná prezentace výsledků práce. Prvním větším výstupem z projektu bylo studentské vystoupení na projektovém fóru Kulturní krajina, které dne 9. října 2009 uspořádal v prostorách radnice Prahy 2 Pražský literární dům autorů německého jazyka. V červnu 2010 pak studenti obhajovali projekt před odbornou porotou v čele s proděkanem FF UK v Praze prof. Šedivým na republikovém Studentském projektovém fóru Zatlanka 2010, kde získali jednu z cen poroty.

 

9. 4. 2008

Strom přání

Ve středu 9. 4. 2008 se v naší škole uskutečnil školní ekoprojekt "STROM PŘÁNÍ". Studenti se během celého dne zamýšleli nad problémy, které trápí naši planetu. Výstupem projektu je krásný „strom přání“, který si můžete prohlédnout na schodišti za hlavním vchodem.

fotografie

 

24. 10. 2006

Projekt Babylónie

V úterý 24. 10. 2006 proběhl v 1. B celodenní projekt na téma Babylónie. Krásné babylónské věže, které jsme vytvořili, si můžete prohlédnout vedle ředitelny.

fotografie, více o projektu a ohlasy studentů

 

Terénní škola ekologie

Týdenní terénní škola ekologie vedená odborníky z Přírodovědecké fakulty UK a Biologické fakulty Jihočeské Univerzity umožnila pedagogům pražských středních škol zúčastnit se ekologicky zaměřených exkurzí v CHKO Jeseníky a navázat vzájemnou spolupráci.

 

2005/6

Projekty SIPVZ - Do školy po síti

Dvouletý projekt umožnil studentům přístup k výuce i v mimovyučovací době z kteréhokoliv místa, kde je k dispozici internet. Učitelé začali pracovat na vytvoření školní databáze výukových materiálů.

Výukové materiály

 

2004

Ze studentské dílny do výuky

Projekt umožnil vytvoření podmínek pro práci s digitálním obrazovým materiálem, a to s fotografií i videozáznamy. Učebna IVT byla vybavena programem pro střih filmu Pinnacle Studio 9 a grafickými editory Adobe Photoshop a CorelDraw.

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup