Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Informace o přijímacím řízení

Pro školním rok 2018-2019 bude přijímáno celkem 120 uchazečů do čtyřletého oboru Gymnázium – 79-41-K/41.


Obor studiaŠkolní vzdělávací programZaměřeníPlánovaný počet
přijatých žáků
79-41-K/41
Gymnázium
Objevovat a rozvíjetvšeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk angličtina
75
všeobecné s posílenou výukou jazyků
– hlavní jazyk němčina
15 *
79-41-K/41
Gymnázium
ALTvšeobecné s důrazem na osobnostní rozvoj30

* Pokud nebude stačit počet přijatých uchazečů, zájemců o výuku německého jazyka jako hlavního jazyka, k naplnění jedné jazykové skupiny, budou přijatí uchazeči přeřazeni do třídy s rozšířenou výukou anglického jazyka.


Termín podání přihlášek: do 1. 3. 2018 (potvrzení lékaře není nutné, jen u ZPS)

Přijímací zkoušky v 1. kole přijímacího řízení

Jednotné přijímací zkoušky CERMAT a písemná školní přijímací zkouška se konají ve dvou termínech:
Termín pohovoru nad výběrovým portfoliem uchazeče do ŠVP ALT bude upřesněn v lednu 2018.

Obor studia
Přijímací zkoušky
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP Objevovat a rozvíjet
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Školní přijímací zkouška - písemné vyřešení úkolu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče
79-41-K/41
Gymnázium
ŠVP ALT
 1. Český jazyk – jednotná přijímací zkouška CERMAT
 2. Matematika - jednotná přijímací zkouška CERMAT
 3. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče


Popis přijímacích zkoušek

 1. Jednotná přijímací zkouška CERMAT z českého jazyka a matematiky.
  Více informací o podobě, obsahu, náročnosti zkoušek je možné získat na Cermatu.
 2. Písemné vyřešení úkolu ze zvolené oblasti podle zájmu uchazeče – úkol nebude primárně soustředěný na znalosti uchazeče, ale na to, jak dokáže samostatně vyřešit zadaný úkol zaměřený na kompetence a dovednosti. Ukázka úloh
 3. Pohovor nad výběrovým portfoliem uchazeče – pouze pro ŠVP ALT.


V Praze dne 20. 11. 2017 
Mgr. Jitka Kmentová
ředitelka Gymnázia, Praha 5, Na Zatlance 11


© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup