Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 15000 Praha 5 – www.zatlanka.cz

Přeskočit menu na obsah stránky, Prohlášení o přístupnosti


Biologické a zeměpisné exkurze
Sportovní kurzy

Návrat na titulní stránku


Erasmian European Youth Parliament in Prague

The GLOBE Program

Comenius

Projekt Comenius na Zatlance


Seznam vyučujících ve šk. roce 2006/2007 a vyučované předměty

Ab

Aubrecht, Radek

radek.aubrecht@zatlanka.cz

vyučované předměty: moderní světové dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/aubrecht/ »

 

Ba

Bartůňková, Romana

romana.bartunkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, tvorba, výtvarná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/bartunkova/ »

 

Be

Bechyně, Pavel

pavel.bechyne@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

třídnictví: 1. B

http://weby.zatlanka.cz/bechyne/ »

 

Bn

Benák, Jaroslav

jaroslav.benak@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

konzultační hodiny: po ústní či písemné dohodě v odpoledních hodinách

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

třídnictví: 2. V

http://weby.zatlanka.cz/benak/ »

 

Bi

Bílý, Radek

zástupce ředitelky

radek.bily@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie světovýho dění, tělesná výchova

konzultační hodiny: čtvrtek od 14:00 – 15:00 (popř. po dohodě)

telefonní číslo: (+420) 226 802 640

http://weby.zatlanka.cz/bily/ »

 

Br

Borovička, Lukáš

lukas.borovicka@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/borovicka/ »

 

Bs

Bušová, Lucie

lucie.busova@zatlanka.cz

vyučované předměty: český jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 3. R

http://weby.zatlanka.cz/busova/ »

 

Ca

Čapek, Jan

jan.capek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, geografie mimoevropských oblastí, moderní české dějiny, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/capek/ »

 

Da

Damašková, Pavlína

pavlina.damaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, biologie, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 1. C

http://weby.zatlanka.cz/damaskova/ »

 

Ds

Daskin, Olga

olga.daskin@zatlanka.cz

vyučované předměty: osobnostní a sociální výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/daskin/ »

 

Fe

Feuersteinová, Marie

marie.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v ruském jazyce, ruský jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinova/ »

 

Feuersteinová, Martina

martina.feuersteinova@zatlanka.cz

vyučované předměty:

třídnictví: asistentka

http://weby.zatlanka.cz/feuersteinovam/ »

 

Fo

Foltová, Eva

eva.foltova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/foltova/ »

 

Fr

Friedrichová, Mira

mira.friedrichova@zatlanka.cz

vyučované předměty: digitální fotografie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/friedrichova/ »

 

Ge

Geri, Adam

adam.geri@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, fyzika

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

http://weby.zatlanka.cz/geri/ »

 

Ha

Hála, Vojtěch

vojtech.hala@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/hala/ »

 

Ho

Horová, Pavlína

pavlina.horova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 4. J

http://weby.zatlanka.cz/horova/ »

 

Hb

Hrbek, Filip

filip.hrbek@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 1. A

http://weby.zatlanka.cz/hrbek/ »

 

Je

Jeníčková, Jitka

zástupkyně ředitelky

jitka.jenickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějepis

konzultační hodiny: čtvrtek 14:00 – 15:00 nebo po emailové dohodě

telefonní číslo: (+420) 226 802 626

http://weby.zatlanka.cz/jenickova/ »

 

Ju

Juříková, Jana

jana.jurikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: společensko vědní seminář, dějepis

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/jurikova/ »

 

kd

Kaderka, Michal

michal.kaderka@zatlanka.cz

vyučované předměty: svět médií

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/kaderka/ »

 

Ka

Karásková, Olga

olga.karaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzský jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 2. X

http://weby.zatlanka.cz/karaskova/ »

 

Kz

Kazda, Martin

martin.kazda@zatlanka.cz

vyučované předměty: přírodní vědy, matematika, fyzika, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

třídnictví: 4. K

http://weby.zatlanka.cz/kazda/ »

 

Ke

Kettnerová, Bohumila

bohumila.kettnerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 634

http://weby.zatlanka.cz/kettnerova/ »

 

Ki

Kimlová, Jitka

jitka.kimlova@zatlanka.cz

vyučované předměty: konverzace v německém jazyce, německý jazyk, tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/kimlova/ »

 

Kt

Kitzbergerová, Leonora

leonora.kitzbergerova@zatlanka.cz

vyučované předměty: dějiny a teorie umění, výtvarná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/kitzbergerova/ »

 

Kr

Klášterská, Kateřina

katerina.klasterska@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/klasterska/ »

 

Km

Kmentová, Jitka

ředitelka školy

jitka.kmentova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, online kurzy, stylistika

konzultační hodiny: středa 17.00 – 18.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 622

http://weby.zatlanka.cz/kmentova/ »

 

Kh

Kolihová, Ivana

ivana.kolihova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/kolihova/ »

 

Kch

Krchová, Tereza

tereza.krchova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

třídnictví: 2. U

http://weby.zatlanka.cz/krchova/ »

 

Li

Lindová, Jana

jana.lindova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tvorba, český jazyk, hudební výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

http://weby.zatlanka.cz/pirnerova/ »

 

Me

Melotíková, Petra

petra.melotikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: francouzský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/melotikova/ »

 

Mo

Moravec, Daniel

daniel.moravec@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 633

http://weby.zatlanka.cz/moravec/ »

 

Ms

Musílková, Hana

hana.musilkova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 1. D

http://weby.zatlanka.cz/musilkova/ »

 

No

Nováková, Nina

nina.novakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, společnost a kultura, český jazyk, výtvarná výchova

konzultační hodiny: pondělí 14.00 – 15.00

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 3. T

http://weby.zatlanka.cz/novakova/ »

 

Os

Osman, Tom

tom.osman@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/osman/ »

 

Pa

Pachtová, Iva

iva.pachtova@zatlanka.cz

vyučované předměty: literární seminář, český jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

http://weby.zatlanka.cz/pachtova/ »

 

Pl

Palanová, Tereza

tereza.palanova@zatlanka.cz

vyučované předměty: tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

http://weby.zatlanka.cz/palanova/ »

 

Pe

Pelcová, Markéta

marketa.pelcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: psychologie lidské komunikace, český jazyk, občanský a společenskovědní základ

konzultační hodiny: přednostně středa 8. vyučovací hodinu, po dohodě pondělí nebo úterý odpoledne

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 4. M

http://weby.zatlanka.cz/pelcova/ »

 

Po

Podlešáková, Alena

alena.podlesakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglická konverzace CAE, current issues, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/podlesakova/ »

 

Pr

Protivová, Světlana

svetlana.protivova@zatlanka.cz

vyučované předměty: německý jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 642

třídnictví: 2. X

http://weby.zatlanka.cz/protivova/ »

 

Kr

Růžičková, Věra

vera.ruzickova@zatlanka.cz

vyučované předměty: člověk na zemi, IKT - vedení závěrečných prací, přírodní vědy, matematika, biologie, informační a komunikační technologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

http://weby.zatlanka.cz/ruzickova/ »

 

Sp

Soukupová, Leona

leona.soukupova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, tělesná výchova

telefonní číslo: (+420) 226 802 632

třídnictví: 3. S

http://weby.zatlanka.cz/soukupova/ »

 

Sv

Svobodová, Irena

irena.svobodova@zatlanka.cz

vyučované předměty: matematika, biologie

konzultační hodiny: po dohodě ústní či emailem úterý až čtvrtek po 7. hodině

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 3. P

http://weby.zatlanka.cz/svobodova/ »

 

So

Škorpíková, Dagmar

dagmar.skorpikova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk, španělský jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 2. Z

http://weby.zatlanka.cz/skorpikova/ »

 

Sl

Šlehofer, Lukáš

lukas.slehofer@zatlanka.cz

vyučované předměty: IKT - vedení závěrečných prací, osobnostní a sociální výchova, společnost a kultura

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 2. Z

http://weby.zatlanka.cz/slehofer/ »

 

Šrejberová, Ludmila

knihovnice

knihovna@zatlanka.cz

vyučované předměty:

http://zatlanka.cz/knihovna/ »

 

Su

Šulcová, Ludmila

ludmila.sulcova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie a život, IKT - vedení závěrečných prací, základy podnikání, chemie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 631

http://weby.zatlanka.cz/sulcova/ »

 

To

Tomášková, Renata

renata.tomaskova@zatlanka.cz

vyučované předměty: chemie, biologie

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 635

třídnictví: 4. L

http://weby.zatlanka.cz/tomaskova/ »

 

Ti

Tricsli, Chris

chris.tricsli@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 623

http://weby.zatlanka.cz/tricsli/ »

 

Tr

Třikačová, Lucie

lucie.trikacova@zatlanka.cz

vyučované předměty: britská a americká historie, konverzace v anglickém jazyce - FCE, anglický jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

http://weby.zatlanka.cz/trikacova/ »

 

Ma

Vadas Mazanec, Petr

petr.vadas.mazanec@zatlanka.cz

vyučované předměty: španělský jazyk

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 2. U

http://weby.zatlanka.cz/mazanec/ »

 

Va

Vašáková, Hana

hana.vasakova@zatlanka.cz

vyučované předměty: zeměpis, matematika

konzultační hodiny: po mailové či ústní dohodě kdykoliv

telefonní číslo: (+420) 226 802 641

třídnictví: 2. V

http://weby.zatlanka.cz/vasakova/ »

 

Vl

Vlčková, Barbora

barbora.vlckova@zatlanka.cz

vyučované předměty: anglický jazyk

telefonní číslo: (+420) 226 802 643

třídnictví: 1. D

http://weby.zatlanka.cz/vlckova/ »

 

© Gymnázium Praha 5, Na Zatlance 11, 150 00 Praha 5 | telefon: +420 251 802 621 | email: info@zatlanka.cz

Prohlášení o přístupnosti | Jazyková škola Praha | E-matematika | Zkoušky nanečisto | Kódování HTML: Ošklivý sup